szmaragdowa tablica

Szmaragdowa Tablica Thotha. Wolne tłumaczenie pracy autorstwa Dr. Doreal`a dotyczącej Szmaragdowych Tablic Thoth`a.

Szmaragdowa Tablica. Wprowadzenie do oryginalnej Interpretacji Szmaragdowych Tablic

Człowiek niestrudzenie poszukuje zrozumienia praw rządzących jego życiem, które tak naprawdę leżą tuż za zasłoną, która przysłania wyższe plany, chroniąc je przed zachłannym spojrzeniem człowieka. Wiedza gotowa do przyswojenia dla tych, którzy poszerzyli swoje postrzeganie szukając odpowiedzi nie na zewnątrz, ale wewnątrz siebie.

W cichej kontemplacji przyziemnych doświadczeń leży klucz  do odsłonięcia mądrości.

“Ten, który mówi – nie wie. Ten, który wie – nie mówi.”


Wiedza wyższa jest niewypowiadalna, gdyż egzystuje jako podmiot, którego nie są w stanie opisać żadne słowa lub symbole.

szmaragdowa tablica

Klucze do prawdy

Wszystkie symbole są kluczami do drzwi, które prowadzą nas do prawdy. Jednakże, wielokrotnie te drzwi pozostają zamknięte, ponieważ klucz wydaje się nam być tak wielkim znaleziskiem, że rzeczy znajdujące się za drzwiami stają się już dla nas nieistotne.

Jeżeli uda nam się zrozumieć, że wszystkie klucze, wszystkie materialne symbole są jedynie manifestacją, rozszerzeniem istniejących wielkich praw i prawd, to właśnie wtedy zaczniemy rozwijać swoje postrzeganie, które umożliwi nam penetrację zakątków, które zostały nam do tej pory przysłonięte.

Prawa Kosmiczne

Wszystkie rzeczy, w całym Wszechświecie, funkcjonują według praw. I przykładowo prawo, które reguluje ruchy planet nie różni się niczym od prawa, które reguluje materialną manifestacją człowieka.

szmaragdowa tablica

Jedno z największych ze wszystkich Praw Kosmicznych jest to, które odpowiada za stworzenie człowieka jako istoty materialnej.

Wielkim celem wszystkich tajemnych szkół, od zarania dziejów, było odkrycie mechanizmu pracy praw, które łączą człowieka materialnego z człowiekiem duchowym. Połączenie człowieka materialnego z człowiekiem duchowym tworzy człowieka intelektualnego, którego umysł czerpie zarówno z cech człowieka materialnego, jak i z cech człowieka duchowego.
Pretendent do wyższej wiedzy musi rozwijać intelektualną stronę swojej natury. Co za tym idzie wzmacniać siłę swojej woli, która jest w stanie koncentrować wszystkie moce jego jestestwa “na” oraz “w” płaszczyźnie, której pożąda.

szmaragdowa tablica

Ostateczny cel

Wielkie poszukiwanie światła, życia oraz miłości rozpoczyna się tylko na płaszczyźnie materialnej. Podążanie za tym jest czymś najwyższym. Ostatecznym celem jest osiągniecie pełnej jedności z całkowitą świadomością. Podstawą w materii jest pierwszy krok, a następnie pojawia się wyższy cel duchowości.

Przedstawię wam interpretację Szmaragdowych Tablic oraz ich sekrety, ukryte i ezoteryczne znaczenia. W swoich słowach Thoth ukrył wiele znaczeń, które nie pojawiają się od razu na powierzchni. Światło wiedzy niesione przez tablice otworzy wiele nowych pól do rozmyślań.

„Czytaj i bądź roztropny”, ale tylko jeżeli światło twojej własnej świadomości  obudziło głęboko skrywane zrozumienie, które jest nieodłączną częścią duszy.

 

W potrójnym promieniu światła,

Doreal

szmaragdowa tablica

Zobacz także:
Szmaragdowa Tablica I – Historia Thotha z Atlantydy

 

Źródło: wigpol.pl