szmaragdowa tablica

Szmaragdowa Tablica piętnasta zdradza nam tajniki medytacji, które pomogą nam wkroczyć do korytarzy Amenti oraz krainy Shamballa.

Uzupełniająca Szmaragdowa Tablica XV – Tajemnica Wszystkich Tajemnic

Zbierz teraz moje dzieci, aby doświadczyły
tajemnicy wszystkich tajemnic,
która da wam siłę rozwinięcia Człowieka- Boga,
który da wam drogę do wiecznego życia.
Odsłonię przed wami misteria.
Otwórzcie teraz wasze uszy, moje dzieci.
Słuchajcie i bądźcie posłuszni słowom, które wam daję.

Najpierw powiem o więzach mroku,
które łańcuchami przywiązują was do kuli ziemskiej.
Ciemność i światło są tej samej natury, z pozoru tylko różne,
bo oba pochodzą od źródła wszystkiego.
Ciemność jest nieporządkiem.
Światło jest porządkiem.
Światło światła jest przemienionym mrokiem.
To, moje dzieci, powinno być celem waszego istnienia;
przemienianie ciemności w światło.

Słuchajcie teraz tajemnicy natury,
o związku z Ziemią Życia, które ją zamieszkuje.
Wiedzcie, że wasza natura jest troista:
fizyczna, astralna i mentalna w jednym.
Każda z tych natur posiada trzy cechy;
razem dziewięć, jak w górze, tak i na dole.

Są trzy kanały fizyczne:
krew, która przemieszcza się spiralnie i oddziałuje na serce,
aby utrzymywać jego bicie.
Magnetyzm, który przemieszcza się przez system nerwowy
i przenosi energię do wszystkich komórek.
Akasha, która przepływa przez kanały,
subtelna, a jednak fizyczna, uzupełnia kanały.

Każdy z tych trzech znajduje się w równowadze z pozostałymi,
każdy wpływa na życie ciała.
Tworzą one podstawę, przez którą przepływa subtelny eter.
Udoskonalenie ich jest tajemnicą życia w ciele.
Zaprzestają one swej działalności tylko dzięki woli adepta,
kiedy cel jego życia zostanie osiągnięty.

Trzy są natury astralu, jest on pośredni między górą i dołem;
nie należy on do materii, nie przynależy on do ducha,
lecz może on wędrować w górę i w dół.
Troista jest natura rozumienia, niesie ona wolę Wielkiej Jedności.
Jest rozjemcą między przyczyną i skutkiem w twoim życiu.
Tak uformowana jest troista istota, prowadzona z góry przez siłę czterech.
Poza troistą naturą człowieka leży Królestwo Duchowej Obecności.
Jest ono czwartą cechą i promieniuje na każdej płaszczyźnie egzystencji.
Jest jednak trzynaście w jednym, mistyczna liczba.
Na cechach człowieka bazują bracia:
Każdy z nich ma kierować rozwojem bytu,
każdy ma być kanałem Wielkiej Jedności.

Na Ziemi człowiek jest w niewoli,
przez przestrzeń i czas związany z ziemską płaszczyzną.
Wokół każdej planety przebiega fala wibracji;
wiąże ona ją z płaszczyzną jej rozwoju.
Jednak we wnętrzu człowieka jest klucz do uwolnienia;
w człowieku może zostać odnaleziona wolność.

Gdy uwolnisz twą istotę od ciała,
wznieś się do najbardziej zewnętrznych granic
twej ziemskiej płaszczyzny.
Wypowiedz słowo:

DOR – E – UL – LA

Wtedy twe światło przez pewien okres czasu
pozostanie podniesione i swobodnie będziesz mógł
przekroczyć bariery czasu.
Przez połowę czasu słonecznego (sześć godzin)
przekroczysz swobodnie bariery ziemskiej płaszczyzny,
zobaczysz i rozpoznasz tych, którzy są po drugiej stronie.
Tak, będziesz mógł podróżować do najwyższych światów.
Ujrzysz możliwe wyżyny twego rozwoju,
poznasz każdą ziemską przyszłość duszy.

Uwiązany jesteś w twym ciele,
lecz dzięki mocy możesz być wolny.
To jest tajemnica, która zastąpi zniewolenie twą wolnością.

Pozwól twemu duchowi na spokojny byt w twoim ciele;
świadom tylko wolności od materii.
Skoncentruj twą istotę na celu twej tęsknoty.
Myśl ciągle, że chcesz być wolny.
Myśl o tym słowie:

LA – UM – I – L – GAN

Ciągle i bezustannie pozwól mu rozbrzmiewać w twym duchu.
Pozwól zanieść się dźwiękowi do miejsca twej tęsknoty,
wolny dzięki twej woli od jarzma materii.

Słuchaj uważnie, kiedy przekazuję największą z tajemnic;
jak możesz wejść do Korytarzy Amenti,
o miejsca nieśmiertelności, jak uczyniłem to ja,
i stanąć przed Panami w ich siedzibie.

Połóż się spokojnie i wygodnie,
uspokój swego ducha, aby nie przeszkadzały ci myśli.
Musisz być czysty w twym duchu i poglądach,
w przeciwnym wypadku wystawisz się na niepowodzenie.
Wyobraź sobie Amenti takim,
jak przedstawiłem je w mych tablicach.
Zapragnij całą pełnią twego serca, aby się tam przenieść, aby tam być.
Stań twym wewnętrznym okiem przed Panami.
Wypowiedz teraz słowa Mocy, które ci daję (mentalnie):

MEKUT – EL – SHAB – EL
HALE – ZUR – BEN – EL – ZABRUT
ZIN – EFRIM – QUAR – EL

Odpręż twego ducha i twe ciało,
wtedy twa dusza z pewnością zostanie przywołana.

Teraz przekazuję klucz do Shamballa,
do miejsca, gdzie w ciemności żyją moi bracia:
Mrok, jednak wypełniony Światłem Słońca
ciemność Ziemi, lecz Światło Ducha,
jako przewodnik dla ciebie, gdy przeminie mój dzień.

Opuść twe ciało, tak jak cię nauczyłem.
Podejdź do barier głębokiego, ukrytego miejsca.
Stań przed bramami i ich strażnikami.
Rozkaż, aby cię wpuszczono tymi słowami:
“Jam Jest Światło. Nie ma we mnie ciemności.
Jestem wolny od jarzma nocy.
Otwórz bramę Dwunastu i Jednego,
abym mógł wkroczyć do Królestwa Mądrości.”

Gdyby się wahali, a z pewnością tak będzie,
wtedy nakaż otwarcie drzwi następującymi słowami Mocy:
“Jam Jest Światło,dla mnie nie ma barier.
Rozkazuję wam, byście się otworzyły,
tajemnicą wszystkich tajemnic:

EDOM – EL – AHIM – SABBERT – ZUR – ADOM.”

Wtedy, jeśli twe słowa były najczystszą “prawdą”,
Bariery otworzą się przed tobą.

Teraz zostawiam was, moje dzieci.
Schodzę teraz, a jednak wspinam się,
aby udać się do sal.
Wywalczcie sobie drogę do mnie, moje dzieci,
a zaprawdę staniecie się moimi braćmi.

I tak kończę już moje zapisy.
Niech będą one kluczami dla tych, którzy nadejdą później,
lecz tylko dla tych, którzy szukają mej mądrości,
bo tylko dla tych jestem Kluczem i Drogą.

Uzupełniająca Szmaragdowa Tablica XV – Tajemnica Wszystkich Tajemnic

szmaragdowa tablica

Zobacz także:
Uzupełniająca Szmaragdowa Tablica XIV – Prawo Przyczyny i Skutku