szmaragdowa tablica

Trzynasta Szmaragdowa Tablica. Thoth mówi między innymi o tym jak ważne jest uzyskanie równowagi biegunów w naszym ciele oraz do czego to prowadzi. Dokładnie tłumaczy nam przez jaką praktykę możemy to osiągnąć. Zdradza nam także tajemnicę uniknięcia śmierci.

Szmaragdowa Tablica XIII – Klucze do Życia i Śmierci

Zamilknij, o człowiecze i słuchaj mej mądrości.
Słuchaj słowa, które wypełni cię Życiem.
Słuchaj słowa, które zwycięży ciemność
i głosu, który wyprze noc.

Przyniosłem mym dzieciom tajemnicę i mądrość,
wiedzę i moc, które pochodzą z dawnych czasów.
Czyż nie wiesz, że ujawni się dla ciebie wszystko,
kiedy odnajdziesz jedność całości?
Masz być jednością z Mistrzami Misteriów,
Panami Śmierci i Mistrzami Życia.
Tak, powinieneś poznać Kwiat Amenti,
Kwiat Życia, który swym światłem rozświetla korytarze.
Duchem dotrzesz do Korytarzy Amenti
i przyniesiesz stamtąd mądrość,
która żyje w Świetle.
Wiedz, brama mocy jest tajemna.
Wiedz, brama życia prowadzi przez śmierć,
tak, przez śmierć, ale nie taką jaką znasz, lecz przez śmierć,
która jest Życiem, Płomieniem i Światłem.

Chciałbyś poznać głęboką, ukrytą tajemnicę?
Spójrz w twe serce, gdzie spoczywa wiedza.
Wiedz, że tajemnica, źródło wszelkiego życia
i źródło wszelkiej śmierci ukryta jest w tobie.

Zamilknij, o człowiecze,
kiedy opowiem tajemnicę
i odsłonie ci pradawną tajemnicę.

Głęboko w sercu Ziemi spoczywa kwiat,
źródło ducha, który wiąże wszystko w swej formie.
Bo wiedz, Ziemia żyje w swej formie,
dokładnie tak samo, jak ty żyjesz w swojej formie materialnej.
Kwiat Życia jest niczym twe własne miejsce ducha
i przepływa przez Ziemię tak jak twój przenika twą formę;
niesie on Ziemi i jej dzieciom życie,
odnawia ducha z formy na formę.
To jest duch, który jest formą twego ciała,
który wiąże i modeluje swą formę.

Wiedz, o człowiecze, że jego forma jest dualna,
zrównoważona w polarności,
podczas gdy uwiązana w swej formie.
Wiedz, że gdy ta brama szybko się do ciebie zbliża,
dzieje się to tylko dla tego,
że zachwiana została twoja równowaga,
tylko dla tego, że zniknął jeden biegun.

Wiedz, że twe ciało,
gdy znajduje się w doskonałej równowadze,
nigdy nie zostanie dotknięte palcem śmierci.
Tak, nawet wypadek może wydarzyć się tylko wtedy,
gdy zachwiana zostanie równowaga.
Gdy jesteś zrównoważony,
będziesz żył wiecznie i nigdy nie zaznasz śmierci.

Wiedz, że jesteś zrównoważonym efektem końcowym,
który istnieje dzięki równowadze twych biegunów.
Jeśli jeden z twych biegunów zostanie osłabiony,
szybko zanika równowaga życia.
Wtedy pojawia się śmierć
i twe życie musi doświadczyć przemiany.

Wiedz, że tajemnicą Życia w Amenti
jest tajemnica odbudowy równowagi biegunów.
Wszystko, co istnieje, posiada formę
i żyje dzięki duchowi życia w jego biegunach.

Czy nie widzisz, że w sercu Ziemi
ma miejsce zrównoważenie wszystkiego,
co istnieje i żyje na jej powierzchni?
Źródło twego ducha wyciągnięte jest z serca Ziemi,
bo w twej formie jesteś jednością z Ziemią.

Jeśli nauczysz się utrzymywania twej własnej równowagi,
wzmocnisz tym samym równowagę Ziemi.
Wtedy będziesz istniał tak długo jak Ziemia
i zmieniał twą formę wtedy,
kiedy będzie zmieniała ją Ziemia.
Nie umrzesz, lecz będziesz jednością z tą planetą
i zatrzymasz twą formę, aż wszystko przeminie.

Słuchaj, o człowiecze, kiedy przekazuję ci tajemnicę,
dzięki której i ty nie będziesz musiał doświadczać przemiany. (przyp. śmierci fiz.)
Powinieneś godzinę dziennie leżeć z głową zwróconą
ku pozytywnemu biegunowi (Północ)
i godzinę dziennie w kierunku bieguna negatywnego. (Południe)
Kiedy głowa skierowana jest na Północ,
przenieś twą świadomość od klatki piersiowej do głowy.
Gdy głowa skierowana jest na Południe,
przenoś twe myśli od klatki piersiowej do stóp.
Zatrzymuj się w harmonii w każdym z Siedmiu, (czakramy)
a twa równowaga powróci w całej swej pełni.
Tak, kiedy jesteś stary, twe ciało zostanie ożywione,
a twa dusza będzie niczym dusza chłopca.
Jest to znana Mistrzom tajemnica,
dzięki której unikają oni palców śmierci.
Nie pozwól sobie zboczyć z drogi, którą pokazałem,
bo kiedy w podeszłym wieku osiągniesz setkę,
to zaniedbanie oznaczać będzie bliskość śmierci.

Słuchaj mych słów i idź Drogą.
Utrzymuj twą równowagę i żyj dalej Życiem.

Słuchaj, o człowiecze, słuchaj mego głosu,
słuchaj mądrości, która mówi ci o śmierci.
Gdy przy końcu przynależnej tobie pracy i zadania
będziesz miał życzenie, pożegnać to życie,
wtedy przejdź do poziomu, gdzie żyją Słońca Poranka
w swej egzystencji jako Dzieci Światła.
Przejdź bez bólu i bez smutku do poziomu,
gdzie panuje wiecznie Światło.

Najpierw połóż się głową na Wschód,
złóż twe dłonie na źródle twego życia. (splot słoneczny)
Przenieś twą świadomość do siedziby życia,
unieś ja jako chmurę i podziel ją na Północ i Południe.
Jedną część wyślij na Północ, drugą na Południe.
Rozluźnij więź z twą istotą.
Twą formę opuści srebrny płomyk,
popłynie na przód i dalej do Słońca Poranka,
jednocząc się ze Światłem, w jedności ze Źródłem.
Będzie tam świecił, aż nadejdzie pragnienie.
Wtedy powróci w pewne miejsce w pewnej formie.
Wiedz, o człowiecze, że w ten sposób przechodzą
zmieniając życie na życie według własnej woli wielkie dusze.
W ten sposób zmienia je też ciągle Avatar,
który określa swą śmierć jak i swe własne życie.

Jest to klucz do skierowania świadomości na czas śmierci,
aby przenieść wspomnienie jednej inkarnacji do drugiej.

Słuchaj, o człowiecze, pij z mej mądrości.
Ucz się tajemnicy, której mistrzem jest czas.
Naucz się, jak ci, których nazywasz Mistrzami,
przypominać sobie życia z przeszłości.
Wielka jest tajemnica, lecz łatwo jest ją pojąć;
umożliwia ci ona zostanie mistrzem czasu.
Gdy śmierć szybkimi krokami zbliża się do ciebie,
nie lękaj się lecz wiedz, jesteś mistrzem śmierci.
Odpręż twe ciało, nie stawiaj oporu napięciem.
Przenieś Płomień twej Duszy do serca.
Wtedy przesuń go gwałtownie do siedziby Trójkąta.
Zatrzymaj się przez chwilę w ciszy,
potem przenieś się do Celu.
Ten cel to miejsce pomiędzy brwiami,
w którym powinno panować wspomnienie życia.
Utrzymuj Płomień w tym miejscu,
aż palce śmierci nie pojmą twej duszy.
Później, kiedy przechodził będziesz przez stadium przejściowe,
z pewnością przejdą także z tobą wspomnienia życia.
Wtedy przeszłość będzie jednym z teraźniejszością.
Wtedy zachowane zostanie wspomnienie wszystkiego.
Masz być wolnym od wszelkiego uwstecznienia.
Rzeczy przeszłości będą żyły dziś.

Człowiecze, słuchałeś głosu mej mądrości.
Idź za nim, a żył będziesz wiecznie.

Szmaragdowa Tablica XIII – Klucze do Życia i Śmierci

szmaragdowa tablica
“Zachmurzone Niebo nad Górą Shasta”

Zobacz także:
Uzupełniająca Szmaragdowa Tablica XIV – Prawo Przyczyny i Skutku