szmaragdowa tablica

Dwunasta Szmaragdowa Tablica. Tym razem Thoth opowiada nam o prawie przyczynowo-skutkowym oraz o dalszej drodze człowieka.

Szmaragdowa Tablica XII – Prawo Przyczyny i Skutku oraz Klucz do Manifestacji

Słuchaj, o człowiecze słów mej mądrości,
słuchaj głosu THOTHA z Atlantydy.
Przezwyciężyłem prawo czasoprzestrzeni.
Posiadam wiedzę o przeszłości czasu,
którą próbowałem zdobyć.
Wiem, że człowiek w swej podróży przez czasoprzestrzeń
powinien ciągle być jednością ze wszystkim.

Wiedz, o człowiecze, że przyszłość
jest niczym otwarta księga dla tego, kto potrafi ją czytać.
Wszelki skutek ujawnia swą przyczynę,
dokładnie tak, jak wszystkie działania
powstały z pierwszej przyczyny.

Wiedz, że czas nie jest sztywny i stabilny,
lecz ciągle się zmienia, kiedy przyczyna niesie skutek.
Spójrz na przyczyny, które tworzysz,
z pewnością spostrzeżesz, że wszystko jest skutkiem.

Na początku powstała pierwsza przyczyna,
która nadała byt wszystkiemu, co istnieje.
Ty sam jesteś skutkiem przyczyny i odwrotnie –
jesteś przyczyną innych skutków.

Dlatego, o człowiecze, bądź pewien,
że skutki, które wywołujesz, są przyczynami
coraz to doskonalszych skutków.
Wiedz, że przyszłość nigdy nie jest z góry określona,
układa się ona zgodnie z wolną wolą człowieka,
który przemieszcza się przez czasoprzestrzeń do celu,
gdzie zaczyna się nowy czas.
Człowiek może odczytać przyszłość
tylko dzięki przyczynom, które wywołują skutki.
Zawsze szukaj w obrębie przyczyny,
a z pewnością odnajdziesz skutek.

Słuchaj, o człowiecze, kiedy mówię o przyszłości,
mówię mianowicie o skutku, który idzie za przyczyną.
Wiedz, że człowiek w swej podróży do Światła
próbuje ciągle uciec od nocy.

Tak, od czerni nocy, która otacza go niczym cień,
który otacza gwiazdy na niebie
i niczym gwiazdy na nieboskłonie,
przebije się swym światłem z cienia.
Powinien ciągle prowadzić go los,
aż stanie się jednością ze Światłem.
Tak choć jego droga leży pośród cieni,
to Wielkie Światło bije od niego nieustannie.
Jak ciemna byłaby droga,
niech przezwycięża on cienie,
które opływają go niczym noc.

Spoglądając w przyszłość widzę ludzi
jako ucieleśnienie Światła, wolnych od mroku,
który ujarzmia duszę, żyjących w Świetle,
którego nie przykrywają więzy ciemności,
w Świetle, które zawsze jest Światłem ich duszy.
Wiedz, o człowiecze, nim to osiągniesz,
na twe Światło padnie wiele cieni,
które próbować będą zagasić cieniem mroku
Światło Duszy, która pragnie się wyzwolić.

Potężna jest walka między Światłem i mrokiem;
prastara i ciągle jeszcze się rozgrywa.
Jednak wiedz, w przyszłości Światło będzie wszystkim,
a mrok odejdzie.

Słuchaj, o człowiecze, słów mej mądrości;
przygotuj się.
Wy moje dzieci, wznieśliście się z poziomu,
który był tylko niewiele wyżej ponad poziomem zwierząt
i do tej pory stoicie najwyżej.
Jednak przed wami byli inni, którzy byli więksi od was.
Lecz mówię wam, tak samo jak przed wami upadli inni,
tak i wy dotrzecie do celu.
W świecie, który teraz zamieszkujecie,
zamieszkają później barbarzyńcy,
którzy także wzniosą się do Światła.
Stara mądrość zostanie zapomniana,
lecz przetrwa, choć ukryta przed ludźmi.

Tak, w kraju, który nazywacie Khem,
wiele ras będzie wznosiło się i upadało.
Zostaniecie zapomniani przez dzieci człowiecze.
Jednak udacie się do gwiezdnej przestrzeni
daleko stąd i opuścicie miejsce, które zamieszkiwaliście.
Dusza człowieka wędruje coraz dalej,
nie związana z żadną określoną gwiazdą.
Porusza się ona jednak zawsze w kierunku wielkiego celu,
gdzie rozpuści się w Świetle Całości.
Wiedz, że ciągle idziesz naprzód,
kierowany prawem przyczyny i skutku,
aż w końcu oba staną się jednym.

Tak, człowiecze, kiedy ty pójdziesz dalej,
w miejsca, w których zamieszkiwałeś udadzą się inni.
Wiedza i mądrość zostaną zapomniane,
a przeżyje tylko jedno wspomnienie o Bogach.

Tak jak ja poprzez mą mądrość jestem dla was bogiem,
tak i wy stanienie się bogami przyszłości,
ponieważ wasza wiedza będzie wykraczała
daleko poza ich wiedzę.

Jednak wiedz, że człowiek zawsze ma dostęp do Prawa,
kiedy tylko tego zapragnie.

Nadchodzący czas ujrzy ponowny rozkwit mądrości.
Także ci, którzy po was nadejdą
odnajdą mądrość i nauczą się
odpędzać mrok światłem.
Jednak i oni przez długi czas będą musieli czynić wysiłki,
aby zdobyć wolność światła.
Wielu, którzy utkwili w ciemności,
będą czynili wysiłki odciągania od światła innych.
Wtedy pośród ludzi wybuchnie wielka wojna,
która naprowadzi ziemię na właściwy kurs i wstrząśnie nią.
Tak, wtedy czarni bracia wypowiedzą wojnę
między światłem i nocą.

Kiedy ludzkość ponownie zdobędzie ocean
i będzie latała w przestrzeni na skrzydłach ptaka;
kiedy człowiek nauczy się wykorzystać błyskawicę,
wtedy nadejdzie czas wojny.

Potężna będzie walka między mocami,
wielka będzie walka między mrokiem i światłem.
Naród podniesie się przeciwko narodowi,
wykorzystując ciemne moce, aby opanować Ziemię.
Potężnej broni użyją ludzie na Ziemi,
aż zniknie połowa spośród ras.
Wtedy wkroczą Synowie Poranka,
którzy przekażą ludziom swe wskazówki i powiedzą:

“O ludzie, zaprzestańcie wojny z waszymi braćmi,
tylko w ten sposób dotrzecie do Światła.
Zaprzestańcie waszej niewiary, o moi bracia,
i idźcie ścieżką wiedząc, że macie rację.”

Wtedy ludzie zaprzestaną walki
między bratem, a bratem, między ojcem i synem.
Dawna ojczyzna moich ludzi podniesie się
z miejsca pod ciemnymi falami oceanu.
Wtedy rozwinie się era Światła,
kiedy wszyscy ludzie będą szukać Światła Celu.
Wtedy Bracia Światła zapanują nad narodem
i wypędzą mrok nocy.

Tak, Dzieci Światła będą rozwijać się
dążąc coraz bliżej do celu.
Staną się oni Dziećmi Światła.
Ich dusze będą zawsze Płomieniami Płomieni.
W tym czasie zapanuje mądrość i wiedza człowieka,
ponieważ będzie on coraz bliżej wiecznego Płomienia,
źródła wszelkiej mądrości, miejsca początku,
które jest jednym z końcem wszystkich rzeczy.
Tak, w jeszcze nie narodzonym czasie
wszystko będzie jednością i jedność będzie wszystkim.

Człowiek doskonały płomień Kosmosu,
uda się dalej, do gwiezdnej przestrzeni.
Tak, nawet przejdzie on z tej czasoprzestrzeni
do przestrzeni poza gwiazdami.

Długo bylibyście mi posłuszni, o moje dzieci,
długo słuchałyście mądrości THOTHA.
Teraz odchodzę od was do ciemności.
Teraz udaję się do Amenti,
aby zamieszkać tam aż do przyszłości,
kiedy światło ponownie przyjdzie do ludzi.
Jednak wiedzcie, mój duch zawsze będzie z wami
prowadząc wasze stopy po ścieżce światła.

Strzeżcie tajemnic, które wam pozostawiłem,
a mój duch z pewnością będzie prowadził was przez życie.
Utrzymujcie wasze oczy skierowane zawsze
w stronę drogi prowadzącej do mądrości
i utrzymujcie światło jako wasz odwieczny i ostateczny cel.
Nie pozwalajcie ciemności ujarzmiać waszej duszy;
pozwólcie jej swobodnie wibrować w jej locie do gwiazd.
Teraz odchodzę od was, aby zamieszkać w Amenti.
Bądźcie mymi dziećmi w tym i następnym wcieleniu.
Nadejdzie czas, kiedy i wy będziecie nieśmiertelnymi
i żyć będziecie przez wieki wieków
jako światło pośród ludzi.

Strzeżcie wejścia do Korytarzy Amenti.
Strzeżcie tajemnic, które ukryłem, przekazując je wam.
Nie dopuśćcie, aby mądrość zdeptana została przez barbarzyńców.
Powinniście utrzymywać ją w tajemnicy dla tych,
którzy szukają światła.
Teraz odchodzę.
Przyjmijcie moje błogosławieństwo.
Idźcie mą drogą i pozwólcie prowadzić się światłu.

Pozwól twej duszy stopić się z wielką Esencją,
pozwól twej świadomości stać się jednym z wielkim światłem.
Przywołuj mnie, kiedy tylko będzie mnie potrzebował.
Wymów trzykrotnie moje imiona:

CHEQUETET, ARELICH, VOMALITES
(Wymowa: Czeketet, Arelisz, Womalitis)

Szmaragdowa Tablica XII – Prawo Przyczyny i Skutku oraz Klucz do Manifestacji

szmaragdowa tablica

Zobacz także:
Szmaragdowa Tablica XIII – Klucze do Życia i Śmierci