szmaragdowa tablica

Jedenasta Szmaragdowa Tablica. Thoth między innymi zdradza nam kolejną tajemnicę Piramidy i Sfinksa oraz opowiada o misterium cykli.

Szmaragdowa Tablica XI – Klucz Góry i Dołu

Bądźcie posłuszne, o dzieci z Khem i słuchajcie mych słów,
które mają wznieść was do Światła.
Wiecie, o ludzie, że znałem waszych ojców,
tak, waszych ojców z dawnych czasów.
Przez wsze czasy byłem nieśmiertelnym,
żyłem pośród was od zawsze.
Zawsze czyniłem wysiłki, aby prowadzić was
ku światłu wielkiej Duszy
wyciągając was przy tym z ciemności nocy.

Wiedzcie, o ludzie, pośród których mieszkałem,
że ja, THOTH, posiadam wszelką wiedzę i wszelką mądrość,
która znana jest ludziom od praczasów.

Byłem strażnikiem tajemnic wielkiej rasy,
posiadaczem klucza, który prowadzi do życia.
Byłem waszym wychowawcą, o moje dzieci.

Słuchajcie teraz słów mej mądrości;
słuchajcie teraz przesłania, które wam przekazuję,
a zostaniecie wzniesieni z mroku ku światłu.

Dawno temu, kiedy po raz pierwszy przyszedłem do was,
znalazłem was mieszkających w jaskiniach.
Wyprowadziłem was dzięki mej mądrości i wiedzy,
aż zaświeciliście jako człowiek pośród ludzi.
Tak odnalazłem was nie posiadających wiedzy.
Tylko trochę wyrastaliście ponad poziom zwierząt.
Ciągle powiększałem płomyk waszej świadomości,
aż zapłonęliście wreszcie jako ludzie.

Mówię teraz o wiedzy,
której wiek przerasta możliwości
wyobraźni waszej rasy.
Wiedzcie, że my z wielkiej rasy
posiadaliśmy i posiadamy wiedzę,
która większa jest od ludzkiej.

Dążyliśmy do mądrości ras zrodzonych z gwiazd;
wiedzy i mądrości wykraczającej daleko poza ludzkie.

Przychodzili do nas Mistrzowie,
którzy oddaleni byli od nas o tyle samo jak ja od was.
Słuchajcie teraz, kiedy przekazuję wam mądrość.
Stosujcie ją, a będziecie wolni.

Wiedzcie, że w piramidzie, którą zbudowałem,
znajdują się klucze, które wskażą wam drogę do Życia.

Tak, pociągnijcie linię od wielkiego posągu, który zbudowałem,
do wierzchołka piramidy, która zbudowana zostało jako brama.
Pociągnij drugą, przeciwległą linię pod tym samym kątem
i w tym samym kierunku.
Znajdź tam to, co ja ukryłem.
Znajdziesz tam podziemne przejście, które prowadzi do tajemnic,
które zostały ukryte zanim wy staliście się ludźmi.

Opowiem wam teraz o misterium cykli,
których ruch obcy jest skończonemu,
bo jest on nieskończony, niewyobrażalny dla ludzkiej świadomości.
Wiedzcie, że cykli tych jest dziewięć.
Tak, dziewięć na górze i czternaście na dole,
które harmonijnie poruszają się w kierunku miejsca połączenia,
który będzie istniał w przyszłości czasu.
Wiedzcie, że Panowie Cykli są jednostkami świadomości,
które zostały wysłane przez inne,
aby połączyć się tutaj w całość.

Głęboko pod powierzchnią ziemi, w Korytarzach Amenti,
zasiada Siedmiu, siedmiu Panów Cykli,
do tego jeden – pan podziemia.

Jednak wiedzcie, że w nieskończoności
nie ma dołu, ani góry.
Jest jednak jedność całości, i będzie ona zawsze,
kiedy wszystko zostanie zakończone.
Często podróżowałem do Korytarzy Amenti,
często stawałem przed obliczem Panów Całości.
Często piłem ze źródła ich mądrości
i przepełniałem ich światłem zarówno me ciało, jak i duszę.

Opowiadali mi oni o Cyklach Prawie,
które daje im możliwość istnienia.
Tak, Pan Dziewiątka powiedział do mnie:

“O, THOCIE, jesteś wielki pośród dzieci człowieczych,
lecz istnieją tajemnice, o których nic nie wiesz.
Wiesz, że pochodzisz z wymiaru czasoprzestrzeni pod nami
i wiesz, że powinieneś udać się
do wymiaru leżącego po drugiej stronie.
Lecz mało wiesz o znajdujących się tam misteriach
i mało wiesz o spoczywającej za nimi mądrości.
Wiesz, że ty, jako całość jesteś w tej świadomości
tylko komórką w procesie wzrostu.

Świadomość znajdująca się poniżej ciebie emanuje coraz dalej,
w sposób który różny jest od tych, jakie znasz.
Tak, choć znajduje się ona w czasoprzestrzeni leżącej poniżej,
wzrasta ona ciągle w sposób, który różni się od twojego.
Bo wiedz, ona wzrasta jako skutek twojego wzrostu,
jednak nie w podobny sposób jak wzrastałeś ty.
Wzrost, który dotyczył i dotyczy ciebie,
stworzył przyczynę i skutek.

Żadna świadomość nie idzie tą samą drogą,
którą dążyli inni, w przeciwnym razie
wszystko byłoby powtórzeniem i nie miałoby sensu.
Każda świadomość podąża w cyklu,
w którym istnieje swą własną drogą do ostatecznego celu.
Każda odgrywa swą rolę w planie Kosmosu;
im bardziej rozwinięty jest cykl, tym większa jest wiedza
i zdolność zjednoczenia się z Prawem Całości.

Wiedz, że w cyklach poniżej nas 
przepracowujesz niższe części Prawa,
podczas gdy my z cyklu, który roztacza się w nieskończoność,
przejmujemy ten wysiłek i tworzymy wyższe Prawo.

Każdy musi odgrywać swą rolę w określonych cyklach;
każdy musi wykonywać swe własne zadanie w swój własny sposób.

Cykl poniżej ciebie nie znajduje się też pod wami,
lecz uformowany jest według potrzeb, które istnieją.
Wiesz, że wiedza pozyskiwana jest tylko dzięki ćwiczeniom i pracy,
a mądrość powstaje tylko z wiedzy,
a to są cykle, które tworzone są według i po przez Prawo.
Są one środkami do zdobywania wiedzy dla poziomu Prawa,
które jest źródłem Całości.
Niższy cykl w rzeczywistości nie znajduje się niżej,
lecz jest różny w czasie i przestrzeni,
Tamtejsza świadomość przepracowuje
i bada niższe rzeczy niż wy.

Wiedz, że tak samo jak pracujecie nad rzeczami wyższymi,
tak są ponad wami tacy, którzy pracują tak samo jak wy,
lecz według innych praw.
Różnica, jaka panuje pomiędzy cyklami,
polega na zdolności pracowania z Prawem.

My, którzy przyjęliśmy egzystencję w cyklach ponad wami,
jesteśmy tymi, którzy jako pierwsi wyszli od Źródła
i zdobyliśmy w trakcie podróży przez czas i przestrzeń
zdolność stosowania wyższych praw,
które znajdują się daleko poza zrozumieniem człowieka.
Nie ma tam niczego, czego nie byłoby pośród was,
jest jedynie różne stosowanie Prawa.

Spójrz w górę lub w dół, a znajdziesz to samo.
Bo wszystko jest tylko częścią jedności,
które wzięło początek z tego samego prawa.
Świadomość niższa niż twoja jest częścią ciebie samego,
tak samo jak my jesteśmy częścią ciebie.

Jako dziecko nie posiadałeś wiedzy,
którą posiadłeś już jako mężczyzna.
Przyrównaj cykle do podróży człowieka od narodzin po śmierć,
spójrz na cykl poniżej ciebie jak na dziecko z właściwą mu wiedzą,
a siebie ujrzyj jako starsze dziecko,
które z biegiem czasu posiadło większą wiedzę.
Nas także potraktuj jako dzieci,
które urosły w wiedzy i mądrości,
które wzrosły z upływem lat.

Dokładnie tak samo, o THOCIE, jest z cyklami świadomości,
są to dzieci w poszczególnych stadiach rozwoju,
jednak wszystkie pochodzące z jednego źródła,
z Mądrości i wszystkie one do Mądrości powrócą.”

Wtedy przestał mówić i zatopił się w ciszy,
która przystoi Panom.
Po chwili przemówił ponownie:

“O, THOCIE, długo zasiadaliśmy w Amenti
strzegąc Płomienia Życia.
Lecz wiedz, jesteśmy częścią naszych cykli,
naszym obliczem sięgamy w nie i poza nie.
Tak przede wszystkim mamy na uwadze ten fakt
i nic nie jest ważne poza wzrostem i rozwojem,
którego pragnie nasza dusza.

Wiemy, że ciało przemija, a rzeczy,
które ludzie uważają za ważne, są dla nas niczym.
Rzeczy, których my pragniemy nie są fizyczne,
lecz są doskonałymi stanami duszy.
Gdybyście wy, ludzie, zrozumieli,
że w rzeczywistości nie liczy się nic prócz wzrostu duszy,
wtedy rzeczywiście bylibyście wolni od wszelkich więzów,
wolni, aby pracować w harmonii Prawa.

Wiedz, o człowiecze, powinieneś zdobywać doskonałość,
bo tylko w ten sposób osiągniesz cel.
I choć powinieneś wiedzieć, że nic nie jest perfekcyjne,
mimo to powinno być to twym celem
i sensem twych poszukiwań.”
Głos Dziewiątki ponownie zamilkł,
a słowa wtopiły się w moją świadomość.
Od tej pory zdobywam coraz większą mądrość,
abym mógł być doskonały w Prawie Całości.

Niedługo zejdę do Korytarzy Amenti,
aby mieszkać z Kwiatem Życia.
Ci, których uczyłem, nigdy już mnie nie zobaczą.
Jednak na zawsze pozostanę w mądrości, której nauczałem.

Wszystko, czym jest człowiek, powstaje z jego mądrości,
a wszystko, czym on będzie, zależy od niego samego.

Słuchaj teraz mego głosu i wznieś się ponad zwykłych ludzi.
Wznieś w górę twe oczy i pozwól światłu wypełnić twą istotę.
Bądź zawsze Dzieckiem Światła.
Tylko dzięki staraniom i wysiłkom
będziesz kroczył na przód do poziomu,
gdzie Światło jest całością całości.
Bądź Mistrzem wszystkiego, co cię otacza.
Nie pozwól nigdy opanować się
materialnym rzeczom tego świata.
Twórz tylko perfekcyjne przyczyny,
a z czasem staniesz się słońcem światła.

Pozwalaj zawsze twej duszy szybować
swobodnie, wolnej od więzów nocy,
wznoś twe oczy do Słońca na nieboskłonie
i pozwól mu stać się symbolem Życia.
Wiedz, że ty jesteś Wielkim Światłem,
doskonały w twej własnej sferze, kiedy jesteś wolny.
Nigdy nie patrz w ciemność;
wznoś twe oczy ku przestrzeniom ponad tobą
i pozwól swobodnie zapłonąć twemu Światłu,
wtedy będziesz Dzieckiem Światła.

Szmaragdowa Tablica XI – Klucz Góry i Dołu

szmaragdowa tablica

Zobacz także:
Szmaragdowa Tablica XIII – Klucze do Życia i Śmierci