szmaragdowa tablica

Dziesiąta Szmaragdowa Tablica Thotha. Otrzymamy w niej między innymi odpowiedzi na pytania: czym jest, jak powstał i po co właściwie jest czas oraz poznamy również Słowo, którego stosowanie pomoże nam odnaleźć moc.

Szmaragdowa Tablica X – Klucz Czasu

Słuchaj, o człowiecze, przyjmij mą mądrość,
doświadcz głęboko ukrytych misteriów przestrzeni.
Doświadcz myśli, która wyrosła w niższym świecie,
która sprowadziła do przestrzeni porządek i harmonię.

Wiedz, o człowiecze, że wszystko co istnieje,
posiada swe istnienie tylko dzięki Prawu.
Poznaj Prawo, a będziesz wolny, nie związany nigdy jarzmem nocy.

Podróżowałem daleko przez obce przestrzenie, głęboko w tło czasu.
Poznawałem wyjątkowe i jeszcze bardziej wyjątkowe misteria,
aż na końcu urzeczywistniło się wszystko.
Wiedz, że misterium jest misterium tylko wtedy,
gdy zawiera nieznaną człowiekowi wiedzę.
Kiedy odkryjesz serce wszystkich misteriów,
wiedza i mądrość będą twoje.

Szukaj i ucz się, że czas jest tajemnicą,
przez co będziesz mógł uwolnić się od tej przestrzeni.

Ja, THOTH, długo szukałem mądrości,
tak, i będę szukał aż do końca wieczności,
bo wiem, że cel, który próbuję osiągnąć,
będzie się ode mnie ciągle oddalał.
Nawet Panowie Cykli wiedzą,
że także oni nie osiągnęli jeszcze celu,
bo dzięki swej mądrości wiedzą oni,
że prawda nieustannie wzrasta.

Pewnego razu, w zamierzchłej przeszłości
zapytałem Mieszkańca o misterium czasu i przestrzeni;
zapytałem: “O Mistrzu, czym jest czas?”

On odpowiedział:
“Wiedz, o THOCIE, na początku była pustka i nicość;
bezczasowa i bezprzestrzenna nicość.
A w nicość wdarła się świadoma celu,
przenikająca wszystko myśl i wypełniła pustkę.
Nie powstała jeszcze materia, tylko siła,
krąg lub wibracja świadomej celu myśli,
która wypełniła pustkę.”

Zapytałem Mistrza:
“Czy ta myśl była wieczna?”

Mieszkaniec odpowiedział:
“Na początku była wieczna myśl,
lecz aby myśl mogła być wieczna,
musi istnieć czas.
W ten sposób w przenikającej wszystko myśli
zrodziło się prawo czasu.
Tak, czasu który istnieje całej przestrzeni 
i płynie delikatnym, rytmicznym ruchem,
który ciągle znajduje się w niezmiennym stanie.
Czas nie ulega zmianie, 
choć rzeczy zmieniają się pod wpływem czasu.
Bo czas jest siłą, która oddziela wydarzenia,
każde utrzymuje w jego własnym miejscu.

Czas nie jest w ruchu, ale ty poruszasz się w czasie,
ponieważ twoja świadomość przemieszcza się
od jednego wydarzenia do drugiego.

Tak, żyjesz już długie czasy, wszystko we wszystkim,
niepowtarzalny, wieczny byt.
Rozpoznaj, że choć oddzielony jesteś w czasie,
to jednym jesteś we wszystkich istniejących czasach.”
Głos Mieszkańca zamilkł, a ja odszedłem,
aby rozmyślać nad czasem.
Wiedziałem, że w tych słowach ukryta była mądrość
i droga do zbadania misteriów czasu.

Często medytowałem nad słowami Mieszkańca.
Później próbowałem rozwiązać misterium czasu.
Odkryłem, że czas porusza się tylko w określonych płaszczyznach.
Tylko dzięki okręgom mogłem mieć nadzieję odnalezienia klucza,
który dałby mi dostęp do czasoprzestrzeni.
Odkryłem, że tylko dzięki ruchowi w górę i potem w prawo
mogę uwolnić się od ruchu tego czasu.

Opuściłem moje ciało i wykonywałem ruchy,
które zaprowadziły mnie do innego czasu.
To, co widziałem w trakcie mych podróży było nieznane,
było tam wiele misteriów, które otwarły się przede mną.
Tak, ujrzałem początek ludzkości i nauczyłem się z przeszłości,
że nic nie jest nowe.

Spróbuj, o człowiecze, nauczyć się czegoś o drodze,
która prowadzi przez przestrzenie,
które stworzone zostały w czasie.

Nie zapominaj, o człowiecze, w trakcie twych poszukiwań,
że Światło jest celem, który powinieneś próbować osiągać.

Szukaj zawsze światła na twej ścieżce.
Nigdy nie pozwól skierować się twemu sercu ku ciemności,
pozwól twej duszy być światłem,
Słońcem na twej drodze.

Wiedz, że w całej wieczności
duszę twą znajdziesz zawsze ukrytą w Świetle,
nigdy nie dotkniętą jarzmem ciemności.
Zawsze będzie ona świecić niczym światło Słońca.
Tak, wiedz, że dusza, pomimo iż ukryta w ciemności,
to jednak istnieje jako płomień prawdziwego ognia.
Bądź jednością z największym spośród świateł,
znajdź u źródła koniec twych wysiłków.

Światło jest Życiem, bo bez wielkiego Światła
nie mogłoby istnieć zupełnie nic.

Wiedz, że we wszelkiej uformowanej materii
znajduje się serce światła.
Tak, choć związane z materią to jednak zawsze obecne.

Pewnego razu będąc w Korytarzach Amenti
usłyszałem głos Panów Amenti.
Śpiewali oni pieśni Cykli,
słowami, które otwierają drogę do góry.
Tak, widziałem otwartą wielką ścieżkę
i przez chwilę spoglądałem na drugą stronę.
Widziałem ruchy Cykli;
tak gigantyczne, jak tylko mogło je stworzyć Źródło.

Wiedziałem potem, że nawet Nieskończoność
porusza się wokół niewyobrażalnego końca.
Widziałem, że Kosmos jest porządkiem i częścią ruchu,
który emanuje na całą przestrzeń,
częścią porządku porządków,
poruszającą się zawsze w harmonii przestrzeni.
Widziałem tryby Cykli jako gigantyczne okręgi,
koła, które rozciągają się ponad Niebem.
Wiedziałem wtedy, że wszystko, co posiada formę bytu wzrasta,
aby napotkać w daleko leżącym szeregu czasu i przestrzeni następne formy.
Wiedziałem, że w słowach jest moc otwierania wymiarów,
które ukryte są przed człowiekiem.
Tak, w słowach ukryty jest wręcz klucz,
który prowadzi do góry i w dół.

Słuchaj teraz, zostawiam to Słowo u ciebie i tobie.
Używaj, stosuj go, a będziesz z dźwięku tworzył moc.
Powiedz słowo:

“ZIN – URU”

a odnajdziesz moc.
Lecz musisz zrozumieć, że człowiek jest ze Światła,
a Światło z człowieka.

Słuchaj, o człowiecze, słuchaj tajemnicy,
bardziej obcej i nieznanej niż wszystko pod Słońcem.
Wiedz, o człowiecze, że cała przestrzeń wypełniona jest światami
znajdującymi się w obrębie światów.
Tak, jedna w drugiej, a jednak oddzielna dzięki Prawu.

Pewnego razu, w trakcie mych poszukiwań
głęboko zagrzebanej mądrości,
otwarłem zaryglowane wrota,
które utrzymują ją z daleka od ludzi.
Przywołałem z innych wymiarów bytu postać,
która milsza była niż córki człowiecze.
Tak, przywołałem ją z tych przestrzeni,
aby świeciła jako światło w świecie ludzi.

Nosiłem szatę w purpurze i złocie.
Na głowę założyłem srebrną koronę,
wokół mnie promieniował cynobrowy krąg.
Wzniosłem ramiona i wypowiedziałem inwokację,
która otwiera drogę do innych wymiarów,
zawołałem do Panów Znaków:
“Panowie dwóch horyzontów, strażnicy troistej bramy,
przybądźcie, stańcie jeden z lewej, drugi z prawej,
kiedy gwiazda wzniesie się do swego tronu
i zapanuje nad swym znakiem.
Tak, ciemny książę z Arulu,
otwórz bramę mroku,
ukrytej krainy i uwolnij tych, których więzisz.

Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie,
panowie ciemni i świetliści,
waszymi tajemnymi imionami,
które znam i mogę wypowiedzieć,
słuchajcie i bądźcie posłuszni mej woli.”

Wtedy zapaliłem płomieniem mój krąg
i zawołałem do nich, znajdujących się w innych przestrzeniach:
“Córko Światła, powróć z Arulu.
Po siedmiokroć razy siedem szedłem przez ogień.
Ani nie piłem, ani nie jadłem.
Przywołuję cię z Arulu, z królestwa Ekershegal,
przywołuję Ciebie, Pani Światła.”

Wtedy przede mną pojawiły się ciemne postacie;
tak, postacie panów Arulu.
Rozstąpili się oni przede mną i wyłoniła się Pani Światła.
Uwolniona została teraz od panów nocy,
wolna, aby żyć światłem ziemskiego Słońca,
wolna, aby żyć jako dziecko Światła.
Słuchajcie uważnie, moje dzieci,
magia jest Wiedzą i jest Prawem.
Nie lękajcie się mocy w was,
bo niczym gwiazdy na niebie
posłuszna jest ona Prawu.

Wiedz, że dla tego, kto nie ma wiedzy,
mądrość jest magią, a nie prawem;
lecz wiedz, że tylko dzięki twej wiedzy
możesz zbliżyć się do Słońca.

Posłuchajcie, moje dzieci, stosujcie moją naukę.
Bądźcie zawsze poszukiwaczami Światła.
Nieście wszędzie w świecie ludzi światło,
które będzie świecić pośród ludzi

Stosuj mą magię i ucz się jej,
wiedz, że cała moc jest twoja,
jeśli tylko tego chcesz.
Nie lękaj się drogi, która prowadzi cię do wiedzy,
unikaj jednak ciemnych uliczek.

Światło jest twoje, o człowiecze, jeśli tylko chcesz.
Odrzuć jarzma, a będziesz wolny.
Wiedz, że twoja dusza żyje w niewoli,
ujarzmiona lękiem, który ją zniewolił.
Otwórz twe oczy i ujrzyj światło słoneczne.
Nie lękaj się, bo wszystko jest twoje.
Lęk jest niczym pan z Arulu dla tego,
kto nigdy nie napotkał czarnego strachu.
Tak, wiedz, że lęk rzeczywiście istnieje,
stworzony przez tych, którzy uwiązani są przez lęki.

Odrzućcie jarzma, moje dzieci,
i wędrujcie ku światłu błogosławionego dnia.
Nigdy nie kierujcie waszych myśli ku ciemności,
a w ten sposób z pewnością staniecie się jednym ze Światłem.

Człowiek jest tylko tym, kim wierzy, że jest,
bratem ciemności lub Dzieckiem Światła.
Chodźcie do Światła, moje dzieci,
podążajcie drogą, która poprowadzi was do Słońca.

Słuchaj teraz, słuchaj mej mądrości.
Stosuj Słowo, które ci przekazałem;
używaj go, a z pewnością znajdziesz moc, mądrość i światło,
które pomogą ci w drodze.
Szukaj i odnajdź klucz, który ci dałem,
a zawsze będziesz Dzieckiem Światła.

Szmaragdowa Tablica X – Klucz Czasu

szmaragdowa tablica
“Śri Jantra” (Sri Yantra)

Zobacz także:
Szmaragdowa Tablica XI – Klucz Góry i Dołu