szmaragdowa tablica

Siódma Szmaragdowa Tablica uświadamia nas, jak ważne jest nasze “wewnętrzne” zjednoczenie się na drodze naszego rozwoju oraz wpuszczenie do swojego wnętrza Światła. Opowiada również o mądrościach przekazanych przez Panów Cykli.

Szmaragdowa Tablica VII – Siedmiu Panów

Słuchaj, o człowiecze, słuchaj mego głosu;
otwórz świat twych myśli i czerp z mej mądrości.
Ciemna jest ścieżka życia, którą idziesz,
i wiele upadków leży na twej drodze.
Czyń wysiłki zdobywania coraz większej mądrości;
gdy to osiągniesz, światło się stanie na twej drodze.

Otwórz swą duszę na Kosmos, o człowiecze
i pozwól mu wpłynąć w ciebie,
aby stał się jednym z twą duszą!

Światło jest wieczne, a ciemność przemija.
O człowiecze, nie ustawaj w poszukiwaniu światła!
Rozpoznaj zawsze kiedy światło wypełnia twą duszę,
ciemność przestaje dla ciebie istnieć.

Otwórz twą duszę, na braci Światła.
Wpuść ich do środka, aby wypełnili cię Światłem.
Wznieś twe oczy do Światła Kosmosu,
a twe oblicze kieruj zawsze na cel.
Tylko dzięki temu, że pragniesz światła całej Mądrości,
jesteś jednością z nieskończonym celem.
Szukaj wiecznej jedności,
szukaj zawsze światła celu.

Światło jest nieskończone i skończone jest Światło,
oddzielone w człowieku przez ciemność.
Staraj się rozerwać woal ciemności;
zjednocz światło w jeden nurt.

Słuchaj, o człowiecze, słuchaj mego głosu,
który śpiewa pieśń światła i życia.
Światło jest Panem całej przestrzeni,
przenika wszystko mocą swych płomieni.
Szukaj nieustannie w woalu ciemności,
a z pewnością znajdziesz gdzieś światło.
Ukryte i zatopione, obce ludzkiej wiedzy,
jednak głęboko w skończoności istnieje nieskończoność.
Nieskończona świadomość, choć zagubiona to jednak egzystentna,
przepływa przez wszechrzeczy i panuje nad wszystkim.

W całej przestrzeni panuje tylko jedna mądrość.
Choć wydaje się oddzielona, jedna jest w jedności.
Wszystko, co istnieje, pochodzi od Światła,
a Światłość pochodzi z Jedności.
Wszelkie stworzenie bazuje na porządku;
prawa rządzą przestrzenią, w której mieszka Nieskończone.
Z równowagi powstały wielkie Cykle,
które w harmonii poruszają się w Obliczu Nieskończonego.

Wiedz, o człowiecze, że oddalona w czasie i przestrzeni
sama Nieskończoność doświadcza zmian.
Słuchaj głosu mej mądrości i wiedz,
że wszystko zawsze pochodzi z jednego.

Wiedz, że z biegiem czasu będziesz szukał mądrości
i będziesz znajdował coraz więcej światła na twej drodze.
Tak odkryjesz, że twój cel z dnia na dzień
staje się coraz bliższy.

Dawno temu, ja, THOTH, stałem w korytarzach Amenti przed Panami Cykli.
Są potężni w ich objawieniu mocy,
są potężni w swej Mądrości.
Pierwszy raz zobaczyłem ich będąc prowadzonym przez Mieszkańca.
Później jednak byłem niezależny od ich obecności
i mogłem włączyć się w ich oktawę kiedy tylko chciałem.
Często chodziłem ciemną drogą do hal,
gdzie wiecznie płonie światło.

Uczyłem się od Mistrzów Cykli mądrości,
która pochodziła z cykli ponad nami,
wiedzy, która pochodziła z nieskończoności.
Stawiałem Panom Cykli wiele pytań.
Mądrość, którą mi dali była wspaniałą.
Teraz przekazuję tę mądrość, która pochodzi
z Płomienia Ognia Wieczności tobie.

Głęboko w korytarzach zasiada Siedmiu
jedność Świadomości z wyższych Cykli.
Manifestowali się oni w tym cyklu
jako przewodnicy ludzi ku wiedzy Całości.
Jest ich siedmiu, potężnych w swej mocy;
przeze mnie przekazują oni te słowa ludziom.
Często stałem przed ich obliczem
i słuchałem ich bezdźwięcznych słów.

Pewnego razu powiedzieli do mnie:

“O człowiecze, czy chciałbyś posiąść mądrość?
Szukaj jej w Sercu Płomienia.
Czy chciałbyś posiąść wiedzę o Mocy?
Szukaj jej w Sercu Płomienia.
Czy chciałbyś być jednością z Sercem Płomienia?
Tedy szukaj jej w twym własnym ukrytym Płomieniu.”

Wiele razy przemawiali oni do mnie,
uczyli mnie mądrości nie z tego świata;
pokazywali mi coraz to nowe drogi do jasności.
Uczyli mnie mądrości, która pochodziła z góry.
Dali mi poznanie korelacji.
Uczyli Prawa i porządku we wszystkim.

Pewnego razu Siedmiu powiedziało do mnie:

“Pochodzimy z daleka, z drugiej strony czasu.
Tak, przybywamy z zaświatu czasoprzestrzeni,
z miejsca na końcu wieczności.
Kiedy ty i wszyscy twoi bracia
nie posiadaliście jeszcze formy,
my uformowani byliśmy z porządku Całości.
Nie jesteśmy jak ludzie,
choć kiedyś i my byliśmy niczym oni.
Utworzeni jesteśmy z wielkiej pustki,
wedle porządku i prawa.

Bo wiedz, o człowiecze, że to co ma formę,
w rzeczywistości formy nie posiada.
Posiada formę w twych oczach.”

Pewnego razu Siedmiu znowu przemówiło do mnie:

“Dzieckiem Światła jesteś, o THOCIE,
wolny, dążący ścieżką Światła,
aby na końcu wszyscy jednością stali się z Całością.
Uformowani jesteśmy według naszego porządku:
Trzy, Cztery, Pięć i Sześć, Siedem, Osiem – Dziewięć.

Wiedz, że są to numery Cykli,
z których przybyliśmy do ludzi.
Każdy z nas musi spełnić to zadanie,
każdy kontroluje tu pewną moc.
Mimo to jesteśmy jednym z duszą naszego cyklu
i mimo to także my szukamy celu.
Daleko poza możliwościami ludzkiej
wyobraźnie nieskończoność
roztacza się jeszcze dalej.

Tam w czasie, który nie jest jeszcze czasem,
staniemy się wszyscy jednością z jedną większą całością.
Czas i przestrzeń przemieszczają się spiralnie.
Kiedy poznasz ich prawo, będziesz wolny.
Tak, będziesz wolnym, aby poruszać się przez cykle – 
omijając oblicza strażników mieszkających przy bramie.”

Wtedy przemówił do mnie On, Dziewiątka i powiedział:

“Istnieję eony nad eonami.
Nie znałem życia ni śmierci.

Jednak wiedz, o człowiecze, że w dalekiej przyszłości
życie i śmierć staną się jednym z Całością.
Te udoskonalają się wzajemnie tak,
że w Całości żadne nie egzystuje samo w sobie.

W ludziach tego cyklu siła życiowa nie jest poskromiona
lecz życie w swym wzroście
będzie jednym z Całością.
Manifestuję się tutaj, w twoim cyklu,
lecz jednocześnie jestem też i tam
w przyszłości twego czasu,
bo czas nie istnieje w mym świecie,
w którym nie posiadamy formy.

Nie mamy życia, lecz posiadamy egzystencję,
pełniejszą i większą, bardziej wolną niż ty.
Człowiek jest przywiązany do wzgórza płomieniem,
lecz my, w naszym cyklu zawsze będziemy wolni.
Wiedz, o człowiecze, że gdybyś zjednoczył się z cyklami,
które rozpościerają się w górę,
wtedy samo życie przeszło by ponad ciemność,
a pozostała by tylko Esencja Duszy.”

Wtedy przemówił do mnie Pan Ósemki i powiedział:

“Wszystko co wiesz jest tylko częścią mniejszości,
wielkości jeszcze nie dotknąłeś.
Daleko w przestrzeni, gdzie panuje Światło,
ja w Światło wkroczyłem.
Byłem też uformowany, lecz nie tak jak ty.
Moja bezforemna forma uformowana była niczym ciało świetliste;
nie znam ni życia, ni śmierci,
a jednak jestem mistrzem wszystkiego, co istnieje.
Szukaj, a znajdziesz ścieżkę,
która wyprowadzi cię z ograniczeń.
Wyjdź na drogę, która prowadzi do Światła.”

Dziewiątka powiedział mi:

“Szukaj, a znajdziesz drogę do góry.
Nie jest niemożliwym wzrost do wyższej świadomości,
bo kiedy dwa stanie się jednością, a jedność wszystkim,
wtedy wiedz, że ograniczenia są pokonane,
a ty jesteś wolnym od drogi.
Kiedy wzrośniesz z formy do braku formy,
będziesz wolnym od drogi.”

I tak przez długi czas wsłuchiwałem się
i uczyłem się drogi do całości.
Teraz wznoszę me myśli ku Całości.
Słuchaj kiedy do ciebie woła.

“O wszechprzenikające Światło,
jednakie ze wszystkim i wszystkie w jednym,
przypłyń do mnie przez kanał.
Wkrocz, abym stał się wolnym.
Uczyń mnie jednym z Wszechduszą,
która przejawia się z czerni nocy.
Pozwól mi być wolnym od przestrzeni i czasu,
wolnym od woalu nocy.
Ja, Dziecko Światła,
nakazuję być wolnym od ciemności!”

Bez formy jestem dla duszy Światła,
bez formy, jednak świetlisty w Świetle.
Wiem, że więzy ciemności muszą zostać przerwane
i upadną przed obliczem Światła.

Teraz przekazuję ci tę mądrość:

“Bądź wolny, o człowiecze, żyjąc w Świetle i czystości.
Nie odwracaj się od Światła,
bo twa dusza mieszka w Królestwach Światła.
Jesteś Dzieckiem Światła.
Zwróć twe myśli ku wnętrzu, nie na zewnątrz.
Znajdź Duszę Światła w tobie.
Wiedz, że jesteś mistrzem.
Rośnij w obszarach jasności
i kieruj twe myśli ku Światłu.
Wiedz, że jesteś jednym z Kosmosem,
Płomieniem, Dzieckiem Światła.”

Teraz dam ci ostrzeżenie:

“Nie pozwól odwrócić się twym myślom.
Wiedz, że Światło zawsze przepływa przez twe ciało.
Nie odrywaj się ku ciemnej stronie,
która pochodzi od ciemnych braci,
lecz zawsze wznoś twe oczy,
utrzymuj zawsze twą duszę w harmonii ze Światłem.
Przyjmij tę mądrość i weź ją pod uwagę,
słuchaj mego głosu i bądź posłuszny,
dąż ścieżką światłości,
a będziesz jednością z drogą.”

Szmaragdowa Tablica VII – Siedmiu Panów

szmaragdowa tablica

Zobacz także:
Szmaragdowa Tablica VIII – Klucz Misteriów