szmaragdowa tablica

Trzecia Szmaragdowa Tablica. W niej Thoth przekazuje nam nauki, które mają być naszym “Kluczem do Mądrości”. Znajdziemy w niej również bardziej szczegółowy opis Siedmiu Panów Amenti.

Szmaragdowa Tablica III – Klucz do Mądrości

Ja, THOTH z Atlantydy, dzielę się z wami moją mądrością,
moją wiedzą, moją mocą,
dobrowolnie dzielę się tym z dziećmi człowieczymi.
Daję, aby i oni korzystali z wiedzy,
aby świecić na świat z woalu nocy.
Mądrość jest mocą, a moc jest mądrością,
jedno z drugim, aby stworzyć doskonałą całość.

O człowiecze, nie bądź dumny w twej mądrości!
Rozmawiaj tak samo z ignorantami jak i z mędrcami.
Gdy przyjdzie do ciebie ktoś pełen wiedzy,
słuchaj i bądź uważny, bo mądrość jest wszystkim.
Nie cofaj się, gdy wypowiadane jest zło,
bo mądrość i tak niczym światło słońca świeci
ponad wszystkim.

Jeśli przekroczy prawo,
powinien zostać ukarany,
ponieważ tylko poprzez prawo
nadchodzi wolność ludzi.

Nie przywołuj strachu, bo strach jest jarzmem,
które trzyma ludzi w ciemności.

Jeśli w twym życiu słuchasz zawsze głosu własnego serca,
wtedy czynisz więcej, niż się od ciebie wymaga.

Jeśli nie posiadłeś żadnych bogactw, idź za twym sercem,
bo wszystkie one nie przynoszą korzyści, jeśli jest ci ciężko na sercu.
Nie zawężaj czasu, czym gardzi twoja dusza, bo idziesz za sercem.

Kto prowadzony jest, nie zbacza z drogi,
ale zbłądzeni właściwej drogi nie znają.
Kiedy idziesz do ludzi, czyń miłość całym sercem.

Kiedy przychodzi do ciebie ktoś i prosi o radę,
pozwól mu mówić, aby sprawa,
z którą do ciebie przyszedł, została załatwiona.
Kiedy jednak waha się otworzyć przed tobą swe serce,
dzieje się tak, bo ty, sędzia, źle czynisz.

Nie używaj przesadzonego języka, ani nie słuchaj go,
bo jest wyrażeniem niezrównoważonego człowieka.
Nie mów o tym, by ten, kto stoi przed tobą
doświadczył mądrości.

Cisza przynosi korzyść,
nadmierna mowa nie przynosi nic.

Nie mów ludziom o wspaniałości twego serca,
bo wtedy przemawia przez ciebie duma.

Gdy jesteś wielki pośród ludzi,
pozwól, aby twa mądrość stała się dla nich przykładem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o jednym z twych przyjaciół,
nie pytaj pośredników, lecz spędź z nim trochę czasu.
Dyskutuj z nim, zajrzyj w jego serce
przez jego słowa i czyny.

Co wejdzie do spichlerza, musi z niego wyjść,
a rzeczami, które do ciebie należą
podziel się z twym przyjacielem.

Wiedza jest przez błaznów postrzegana jako niewiedza,
a rzeczy, które tak naprawdę przynoszą korzyści, są bolesne;
on żyje w śmierci, a ta przez to staje się jego strawą.

O człowiecze! Wsłuchaj się w głos mądrości,
wysłuchaj głosu światła.
Kosmos jest pełen misteriów,
a kiedy zostaną one odkryte,
napełnią świat ich światłem.
Kto chce być wolny od jarzma ciemności,
niech odróżni najpierw materialne od niematerialnego,
ogień od ziemi;
bo wiedz, jak ziemia schodzi się z ziemią,
tak ogień schodzi się z ogniem
i z ogniem jednym się staje.
Kto pozna ogień w sobie, do wiecznego ognia się wzniesie
i tam na wieczność zamieszka.

Ogień jest najsilniejszą z mocy,
bo on niszczy wszystkie rzeczy
i wdziera się w nie z ogromną siłą.

Człowiek bazuje tylko na tym, co stawia mu opór,
dlatego ziemia stawia mu opór, bo inaczej by nie istniał.

Nie wszystkie oczy mają to samo spojrzenie.
Jednemu oku obiekt ukazuje się w takiej formie i kolorze, a drugiemu w innej.
Dokładnie tak samo zmienia swój kolor Wieczny Ogień,
który nigdy nie jest tym samym.

A więc ja, THOTH, mówię słowami mej mądrości,
bo człowiek jest jak ogień, który płonie świetliście w ciemności,
nigdy nie zostanie zgaszony przez woal zmroku,
nigdy nie zgaszony przez woal nocy.

Dzięki mej mądrości spojrzałem w serca ludzi
i ujrzałem ich w niewoli jarzma, dysharmonii.
Uwolnij twój ogień od wysiłków, trudów, o mój bracie,
aby nigdy nie został on pogrzebany w cieniu nocy!

Posłuchaj, o człowiecze i przemyśl tę mądrość:

Gdzie kończą się nazwa i forma?
Tylko w świadomości, która jest niewidzialną, nieskończoną
mocą świetlistego promieniowania.
Formy, które tworzysz, kiedy rozjaśnisz swą wizję,
są prawdziwymi skutkami, które idą za przyczyną,
którą sam stworzyłeś.

Człowiek jest gwiazdą, która związana jest z ciałem,
i która na końcu, dzięki wysiłkowi zostaje uwolniona.
Tylko dzięki ciągłej walce i zewnętrznemu wysiłkowi
gwiazda w tobie rozkwitnie do nowego życia.
Kto zna początek Wszechrzeczy,
tego gwiazda jest wolna od królestwa nocy.

Wiedz o człowiecze, że wszystko, co istnieje,
jest tylko inną formą tego, co nie istnieje.
Wszystko, co ma formę przejdzie w inną formę,
a ty sam nie jesteś wyjątkiem.

Przestrzegaj prawa, bo wszystko jest prawem.
Nie szukaj niczego, co w zgodzie z prawem nie jest,
bo to tylko egzystuje w iluzji zmysłów.

Mądrość przychodzi do wszystkich dzieci,
jeśli oni sami sięgają po mądrość.

W czasie eonów światło było ukryte;
przebudź się, o człowiecze, i rozpoznaj!

Głęboko pod ziemską skorupą,
w Korytarzach Amenti widziałem misteria,
które są ukryte przed ludźmi.

Często przechodziłem przez ukryte przejścia
i oglądałem światło, które jest życiem dla ludzi.
Tam, pod Kwiatem Życia
badałem serca i tajemnice ludzkości.
Odkryłem, że człowiek żyje w mroku tak,
że Światło Wielkiego Ognia jest w nim ukryte.

Od Panów Amenti uczyłem się mądrości,
którą przekazuję ludziom.
Są oni Mistrzami wielkiej tajemnej wiedzy,
która pochodzi z przyszłości – krańców nieskończoności.
Jest ich siedmiu, Panów Amenti,
Panów Dzieci Poranka, Mistrzów Mądrości;
są różni od dzieci człowieczych.
Trójka, Czwórka, Piątka
i Szóstka, Siódemka, Ósemka – Dziewiątka
są tytułami Mistrzów ludzkości.

Z dalekiej przyszłości, bezkształtni, a jednak posiadający formę.
Przybyli oni jako nauczyciele dzieci człowieczych.
Żyją oni wiecznie, jednak nie należą do żywych,
nie związani z życiem, a jednak wolni od śmierci.
Panują na zawsze w nieskończonej mądrości,
związani, a mimo to nie związani z ciemnymi halami śmierci.
Zawierają w sobie życie, jednak życie, które życiem nie jest,
wolni od wszechrzeczy są Panami Wszechrzeczy.
Z nich wyłonił się Logos.
Są instrumentami tej mocy panującej ponad wszystkim.
Wielkiego oblicza, jednak ukryci w małym,
uformowani przez tworzenie, które jest znane, a jednak nieznane.

TRÓJKA trzyma klucz do wszelkiej tajemnej magii.
Jest Stwórcą Hal Śmierci, wysyła moc i otacza mrokiem.
Wiąże ona dusze człowieczych dzieci;
posyła ciemność, ujarzmia moc duszy
i wysyła negatywne w ich kierunku.

CZWÓRKA jest tym, co uwalnia wszelką moc,
jest Panem Życia dla dzieci człowieczych.
Jego ciałem jest Światło, jego obliczem płomień,
jest wybawicielem dusz dzieci człowieczych.

PIĄTKA jest Mistrzem, Panem Wszelkiej Magii -kluczem SŁOWA,
które rozbrzmiewa pośród ludzi.

SZÓSTKA jest Panem Światła, ukrytej ścieżki,
ścieżki dusz dzieci człowieczych.

SIÓDEMKA jest Panem Dali, Mistrzem Przestrzeni i kluczem czasu.

ÓSEMKA jest tym, który kieruje postępem,
który toruje i wyrównuje ludziom drogę ich podróży.

DZIEWIĄTKA jest Ojcem Wielkiego Oblicza,
kształtującym i zmieniającym się z bezkształtnego.

Medytuj o symbolach, które ci daję;
są one kluczami, chociaż ukrytymi przed ludźmi.

Sięgaj zawsze w górę, o Duszo Poranka,
kieruj twe myśli w górę, do Światła i Życia.

Znajdź w kluczach liczbowych,
które ci daję światło na drogę od życia do życia.

Szukaj w mądrości, skieruj swe myśli do wnętrza
i nie zamykaj swego zrozumienia przed Kwiatem Światła.

Przez myśli stwórz w ciele obraz;
myśl o liczbach, które prowadzą cię do Życia.

Otwarte są droga i brama do Królestwa Światła dla tego,
kto kieruje się mądrością.

Rozlej twój płomień jako Słońce Poranka,
zamknij ciemność i żyj za dnia.

Pojmij siebie, o człowiecze, jako część siedmiu,
którzy są, a jednak nie są takimi, jakimi być się wydają.
Otworzyłem, o człowiecze, moją mądrość przed tobą,
którą ci wskazałem.

Mistrz Mądrości
Słońce Poranka
Światło i Życie dzieci człowieczych

Szmaragdowa Tablica III – Klucz do Mądrości

szmaragdowa tablica
“Gwiaździsta noc nad Rodanem” – Vincent van Gogh

Zobacz także:
Szmaragdowa Tablica IV – Urodzony w Przestrzeni