język enochiański

Język enochiański. Kiedy John Dee i Edward Kelley otrzymali nowy, magiczny system od anielskich istot, które zawierały informacje dotyczące anielskiego języka, posiadaliśmy tylko małe próbki tego języka: w tym słynne „48 Anielskich Kluczy” oraz kilka tablic i pieczęci Boskich nazw i Anielskich imion.

Wydaje się, że język enochiański posiada swoją własną, niepowtarzalną gramatykę i składnię, w tym także swój własny alfabet.

Anioły poinformowały magów, że był to język, którym posługiwali się wszyscy Aniołowie, jak również oryginalny język z Edenu – którym Adam nazwał (w sensie okultystycznym) wszystko co istnieje.

21 kwietnia 1583 roku Archanioł Gabriel w przekazie wyjaśnił, że ten język jest bardziej magicznym językiem mocy/władzy, aniżeli ziemskim językiem potocznym. Oczywistym jest, że nie każdy tekst może być przełożony na anielskie litery, ani nie jest on wykorzystywany w mowie potocznej. O czym świadczy „Liber Logaeth” – jest to dosłownie język siły twórczej.

język enochiański

Tłumaczenie korzeni/rdzenia/źródłosłów liter alfabetu w/g “The Whole Enochian Dictionary”:

A (Un)Korzeń Czasu: zacząć, począwszy; nowy, od nowa, ponownie, wtedy, kiedy, następnie

B (Pe)Korzeń Wyboru: dualizm, wielorakość (wielowymiarowość), wybór (pomiędzy)

C lub K (Veh)Korzeń Przyczynowości: działanie (robienie), przyczyna, tworzenie, z powodu

D (Gal)Korzeń Możliwości (Opcji): możliwe, potencjalne

E (Graph)Korzeń Woli: wola, zamiar, cel, intencja

F (Orth)Korzeń Manifestacji: manifestacja, pokazanie, pojawianie się

G lub J (Ged) Korzeń Negacji: nie, nikt, nic, ani

H (Na-hath)Korzeń Oddechu: oddech, życie

I lub Y (Gon):
– Jako IKorzeń Energii/Aktywacji: agitacja, pobudzanie, energetyzowanie, umożliwienie, zdolność
– Jako YKorzeń Wzrostu: wzrost, rozwój, rośnięcie, więcej, szybciej

L (Ur)Korzeń Prymatu: pierwszy, podstawa, jeden; opatrzność (przezorność, zapobiegliwość)

M (Tal)Korzeń Wiedzy: umysł, wiedza, wiedz (wiem), uważność

N (Drun)Korzeń Wnętrza (Życia wewnętrznego): wewnątrz, wnętrze, osobowość

O (Med)Korzeń Bycia-Stawania się: bycie (byt), stawanie się; istnienie (egzystencja)

P (Mals)Korzeń Założenia (Ustanowienia): przestrzeń, miejsce, umieścić, ustawić; tu, tam, gdzie

Q (Ger)Korzeń Pożądania: pożądanie, miłość

R (Don)Korzeń Ruchu: ruch, posuniecie, emocje, motywacja (motywowanie), zmiana

S (Fam)Korzeń Posiadania: mieć, pozyskiwać, gromadzić; razem

T (Gisa)Korzeń Równowagi: równowaga (balans), sprawiedliwość, dostosowanie, osąd, równowaga

U lub V (Val):
– Jako UKorzeń Światłości: światło, oświecenie
– Jako VKorzeń Ciemności: ciemne, ukryte (dlatego, zatem, nieznane); odbicie

X (Pal)Korzeń Ograniczenia/Spadku: granica (limit), zmniejszenie, niżej, wolniej

Z (Ceph) Korzeń Podziału: podział (dzielenie), oddzielne, inne (niż), część (części) (z)

 

Tłumaczenie pojedynczych liter alfabetu w/g “The Whole Enochian Dictionary” (brak literki oznacza brak tłumaczenia pojedynczej litery):

A (Un) – w, z

C lub K (Veh) – stanowić z, aż (do) na, z; o, oh

D (Gal) – trzeci

E (Graph) – CÓRKA ŚWIATŁA

F (Orth) – WIZYTA, ODWIEDŹ NAS

I lub W lub Y (Gon) – JEST; SYN ŚWIATŁA, SOL (SŁOŃCA?) ALBO VENUS

L (Ur) – Z PIERWSZYCH, PIERWSZY, JEDEN, WSZYSTKO JEDNO (JEDNOŚĆ?)

M (Tal) – Z WYJĄTKIEM, („z wyjątkiem, 9” – napisane na zielono co oznacza pochodzenie z obwodu Świętej Tablicy Praktyki „Holy Table of Practice”)

O (Med) – 5, to („Święty Pentagram” – napisane na czerwono co oznacza nowe słowo znalezione w „Liber Loagaeth”)

P (Mals) – 8

Q (Ger) – ALBO, LUB

S (Fam) – CZWARTY, CÓRKA CÓRKI ŚWIATŁA, Servient (obciążony?, a może raczej „servant” – służący) Anioł POWIETRZA Z WODY (AIR OF WATER)

T (Gisa) – to (ono), również

U lub V lub W (Val) – („gwiazda” – napisane na czerwono co oznacza nowe słowo znalezione w „Liber Loagaeth”)

X (Pal) – rozpad, rozłożenie, rozpuszczenie

Z (Ceph) – ONI

 

Cały słownik języka enochiańskiego – „The Whole Enochian Dictionary” w języku angielskim można znaleźć w linku poniżej:
„The Whole Enochian Dictionary” (Link!)

 

Źródło: gclvx.org
Fragmenty tekstu pochodzą z „The Whole Enochian Dictionary” – “The Angelic Alphabet” by Aaron Leitch