bogowie słowiańscy

Bogowie słowiańscy – ROD

W wierzeniach słowiańskich Rod był uważany za najwyższego boga. Miał on być opiekunem rodziny, gdzie razem z Rodzanicami miał wspierać człowieka od dnia jego narodzin. W języku starosłowiańskim jego imię miało oznaczać plony, które wydaje ziemia – był więc także bóstwem dostatku. 

Bogowie słowiańscy – ROD

Bogowie słowiańscy nigdy nie posiadali swojego prymarnego bóstwa. Jednak wielu naukowców właśnie Rodowi przypisuje stanowisko boga pierwotnego. Niestety z powodu wyplenienia wiary słowiańskiej, pochodzenie i funkcje sprawowane przez bóstwa w większości przypadków są jedynie domniemaniami. Jednak śladowe informacje na temat Roda są znajdowane przez lingwistów i etnografów dość często.

Teoria o sprawowaniu przez Roda stanowiska prymarnego, jeżeliby zwrócić uwagę na rozwój pierwotnych wierzeń, ma pewne logiczne uzasadnienie. Proces ten prowadził od animizmu, a następnie przez prototeizm, aż do henoteizmu. Początkowo Słowianie mieli składać swoje ofiary upiorom, które później zostały zastąpione przez Roda i Rodzanice, by na końcu zostać zastąpione Perunem. Rod mógł więc pierwotnie pełnić funkcję najwyższego bóstwa, które z czasem zostało zepchnięte na dalszy plan, a jego funkcje i atrybuty zostały przejęte/rozbite na inne bóstwa. Za tą teorią przemawiają wierzenia Prasłowian dotyczące stworzenia świata.

“Na początku była nicość, niebyt, a w nim dwa jestestwa. Dwaj bogowie, którzy byli zawieszeni w tej pustce.” – Skąd w nicości znaleźli się dwaj bogowie? Kto ich stworzył i dał im życie? Nic nie wiadomo na temat ich Stwórcy.

bogowie słowiańscy

Z powodu, iż informacje na temat wierzeń w głównej mierze były rozpowszechniane za pomocą przekazów ustnych, kult prymarnego bóstwa mógł z czasem wygasnąć, gdyż nie znajdował on wyznawców. I według teorii tą rolę mógł właśnie sprawować Rod.

Jego imię możemy odnaleźć w takich słowach jak: “naRODziny”, “źRÓDło”, “RÓD”, “RODzina”. Może to więc sugerować, że Rod był początkiem wszystkiego – prabogiem. Słowo “rod” było powiązane z urodzajem i płodnością. Prasłowianie używali go jako określenie plonu, pożytku i zysku. Rod był uważany za bóstwo dające życie, któremu asystowały Rodzanice wyznaczające człowiekowi jego los.

Rodzanice były elementem często spotykanym w opowieściach mitologicznych. W Grecji rolę tą pełniły Mojry, w Rzymie – Parki, a w wierzeniach nordyckich – Norny. Miały to być patronki losu – trzy kobiety, które zjawiały się trzy dni po narodzinach, aby razem z Rodem zadecydować o losie nowo narodzonego. Według wierzeń, Rodzanice miały decydować o długości życia człowieka oraz jego śmieci, natomiast Rod miał określać ogólne wytyczne dotyczące jego życia.

W czasach współczesnych, jedynie na terenach Bułgarii, dalej funkcjonuje kult istot zwanych “Roženicami”. Na innych obszarach istnieją jedynie echa bóstw, które mogą być kojarzone z ich funkcjami, jednak mają one inne imiona.

 

Autorzy grafik: Andriej Szyszkin, Maxim Aleksandrowicz Kuleshov