archanioł gabriel

Ja Jestem Archanioł Gabriel,
Ja Jestem Siłą Boga i Mocą Nieba, tym który ogłasza dziś ludzkości Koniec “Projektu Ziemia”! Koniec “Gry Dualności”, koniec tej spolaryzowanej Rzeczywistości w której Światło rzucało długi i ciemny Cień. Ten wielki i wyjątkowy Projekt historii Tworzenia jest zakończony. Zaczął się Czas Żniw na wszystkich Poziomach.

Wszystko to co dziś postrzegacie. Wszystko co widzicie i możecie rozpoznać na tym Świecie to są posunięcia, które połączone są bezpośrednio z rozpuszczeniem tego Matriksa.

Ciemne Siły utraciły swojego “Przywódcę” albowiem on przedstawił się im jako Światło. Ten wielki, potężny Anioł LUCYFER spełnił swoją rolę w ukończeniu tego Projektu. Powrócił on do Królestw Światła. Ciemnym Istotom pozostaje jedynie wybór. Mogą pójść tym Śladem Światła lub wraz z ich nierozwiązanymi Tematami zostać wypędzonym do Świata, który posiada wymagane warunki do ich rozwiązania. Z dotychczas niespotykaną konsekwencją rozdzielane jest dziś Ziarno od Plew i minął czas odwlekania Decyzji.

Ukochani Ludzie,

uwalniana jest dziś wielka Karma. Jest tak jakby w tej Epoce od tej Ludzkości odpadał ciężki Los wielu Ludzkości. I faktycznie, nie tylko na to wygląda ale również i tak jest. Albowiem Wy uwalniacie Waszą własną Karmę nagromadzoną w nieskończonych pierścieniach Losu Czaso-Przestrzeni. Uwalniacie ją od pozostałych Jakości. Jest to całkowite Uzdrowienie i Świadomość, która kroczy dalej i pokonuje ludzki Byt. Podczas gdy z powodu tego procesu mają miejsce Przełomy i nadszedł czas wielkich wypaczeń to skala tego Plonu staje się widoczna.

Posłańcy Światła, Anioły Nieba którymi jesteście na Ziemi zostaną obdarowani Życiem Wiecznym. Faktem jest, że poprzez Waszą Wolę cały Świat może zostać podniesiony do Światła. Dziś Posłańcy Światła osiągają doskonałość i jest to Czas wielkich opresji. Ostatecznie staje się oczywistym jak blisko ta Ziemia stoi przed ponowną wielką wojną. Tym razem ta Gra zostanie zakończona jeszcze zanim dojdzie do eskalacji lub zanim zmieni się to w całkowity dramat.

Albowiem zaprawdę:

Oczyszczenie tej Ziemi i Podniesienie tego Świata obejdą się bez zniszczenia Planety!

Gwarantami tego jesteście Wy, Ludzie! Każdy pojedynczy z Was Ludzi który sam w sobie stworzył Pokój którego oczekuje w Świecie, każdy jest współodpowiedzialny za ten Akt Tworzenia, przy czym Świat się zmienia aż stanie się nie do rozpoznania. Królestwo Pokoju w Sercu Człowieka, Harmonia i współbrzmienie Duszy z Bogiem poprzez Pokój zmieniają Ziemię w Harmonię i współbrzmienie z Bogiem.

Dlatego nigdy nie dajcie wpędzić się w destruktywne Energie! Jeśli złość i gniew służą Wam w konieczności to nie pozostawajcie proszę w tej Energii! To znaczy że zdecydowane wystąpienie i czyny mogą wymagać Narzędzia Złości, jednak zawsze należy opuścić ten Szlak po wykonanej pracy i w sobie samym od nowa stworzyć Harmonię. Nie identyfikujcie się ze złością lub gniewem tylko używajcie ich wyłącznie jako Narzędzi aby u konkretnych Ludzi wywołać ich Przebudzenie lub w konkretnych sytuacjach wskazać na nieświadome Stany.

Znaczącym jest abyście nigdy nie osądzali samych siebie jeśli będziecie mieć wrażenie że nie czyniliście z Waszego boskiego Środka. Rozpoznajcie to i od tego momentu czyńcie inaczej. Zdobądźcie panowanie nad tymi Narzędziami ludzkiej Ekspresji poprzez to że przykładnie będziecie korzystać ze złości jako środka do Celu a nigdy jako cel sam w sobie. Rozpoznajcie Wasze sposoby zachowania, rozpoznajcie gdzie pracujecie jako Obserwator a gdzie dajecie się wciągnąć w Dramaty.

Całą Waszą uwagę skierujcie do Wewnątrz aż będziecie potrafili świadomie, suwerennie i w kochający sposób obchodzić się z każdą bezczelnością tego Czasu.

Na drodze do Waszego Ukończenia należy uwolnić stare oprogramowania i w codziennych sytuacjach macie dużo sposobności do tego. Opróżnijcie, wypróżnijcie Waszą Duszę, czyśćcie Waszą Istotę aby Światło Boga mogło Was objąć w posiadanie. Gdy tylko to nastąpi, wtedy znika każdy Strach i Wasze zaufanie do Waszej twórczej Siły, zaufanie do samego Życia i Boga staje się głęboką Kotwicą która nie może być niczym usunięta i nie może zostać zniszczona przez nikogo.

Nadal z całej Waszej Siły poświęcajcie Waszą uwagę własnemu duchowemu ukończeniu albowiem Świat zakończy się jedynie poprzez to.

Zewnętrzne zjawiska odzwierciedlają wewnętrzny stan Ludzkości. I każdy pojedynczy Człowiek jest współodpowiedzialny i jest współtwórcą jako stwórca swojego własnego Świata. Podczas gdy zakończy się wielki Krąg Życia, występują wszystkie nieuwolnione, ubogie w Światło Stany Bytu. Jest to intensywny proces stawania się świadomym który w taki sposób zachodzi u Człowieka, albowiem należy pojąć te Procesy i należy chcieć je widzieć bez zaprzeczania i należy przy tym coraz bardziej docierać do Zaufania do Boga.

Zaufanie do Boga jest Kluczem tych Dni i otwiera każdą Bramę do Rozpoznania.

Ukochani Ludzie,

My wychodzimy nowej Epoce naprzeciw.

 

Zobacz także:
Archanioł Gabriel – 14.04.2015 – cz.II – Atlantyda podnosi się

 

Źródło: kochanezdrowie.blogspot.ie