myślokształty

Czym są myślokształty? Myślokształt jest stworzonym przez nas tworem energetycznym, który jest zbudowany z naszych myśli. Jego trwałość i aktywność jest uwarunkowana od siły myśli, która przyczyniła się do jego stworzenia. 

Myślokształty są bardzo rożne. Najczęściej można je zaobserwować w naszej aurze, gdzie pojawiają się pod postacią różnych obłoków, haczyków i kleksów. Siła naszych myśli i emocji włożona w świadomy, bądź nie, proces tworzenia myślokształtu determinuje jego wielkość oraz długość egzystencji.

Proces ich tworzenia odbywa się poprzez:

  • Jakość myśli – określa ona wibrację (barwę) myślokształtu
  • Naturę myśli – decyduje ona o kształcie myślokształtu
  • Szczegółowość myśli – nadaje ona wyrazistości konturów myślokształtu

Jak to się odbywa w praktyce?

Kiedy myślimy o jakimś przedmiocie lub osobie, powstaje w naszych myślach jego zarys energetyczny. W zależności od tego ile uczuć i emocji włożymy w proces tworzenia myślokształtu, oraz tego jakiej jakości i natury one są – taką trwałość, wibrację oraz kształt przybierze nasz myślokształt. Natomiast im więcej uwagi i detali mu nadamy, tym stanie się on bardziej wyrazisty i trwały.

Myślokształty dzielimy na trzy rodzaje:

  • Myślokształty nieokreślone – te myślokształty są nieukierunkowane. Nie mają określonego celu. Tworzą one swego rodzaju sznur ciągnący się za człowiekiem, który je stworzył.
  • Myślokształty egocentryczne – te myślokształty skupiają się wokół osoby tworzącej myślokształt i towarzyszą jej cały czas. Dotyczą bezpośrednio osoby tworzącej.
  • Myślokształty określone – te myślokształty mają określony cel, kierunek i działanie.

myślokształty

Mechanika działania myślokształtu

Najczęściej występującym typem myślokształtu są myślokształty egocentryczne. Wzbudzają one w nas nieustanne skupianie się na problemie lub danym zagadnieniu. Kierowanie swojej uwagi na jedną myśl powoduje, że zyskuje ona coraz większą siłę i zaczyna ona być wprowadzana w działanie. Jeżeli dotyczą one zagadnień pozytywnych, to dobrze. Gorzej jeżeli uwaga naszych myśli skupia się na negatywnych aspektach, gdyż wprowadzamy je tym samym w życie.

Myślokształty mają tendencję do skupiania wokół siebie innych myślokształtów o podobnej treści i wibracji. Zdarza się także, że do stworzonego już myślokształtu, dołączają nowe, które dodatkowo go wzmacniają i sprawiają, że może on egzystować nawet przez wiele lat.

Myślokształty mogą mieć działanie pozytywne, jak i negatywne, na nas, otaczających nas ludzi, a nawet zwierzęta. Przykładem jest tworzenie myślokształtu związanego z uczuciem do kogoś, np.: uczuciem miłości, radości, przyjaźni, czy też złości i zawiści.

Myślokształ wędruje do jego adresata, i jeżeli występują w nim podobne wibracje, przyczepia się wtedy do jego aury. Jeżeli jednak u odbiorcy myślokształtu nie występują podobne wibracje, odbija się on od niego i wraca ze zwielokrotnioną siłą do swojego twórcy. Dzieje się tak dlatego, że odbity myślokształt zbiera w drodze powrotnej inne myślokształty o podobnej wibracji. Jeżeli więc intencja posłana przez twórcę była negatywna, odbije się ona negatywnie na jego życiu i zdrowiu. Negatywnymi myślokształtami są między innymi przekleństwa, złorzeczenia i klątwy.

myślokształt

Jak ochronić się przed negatywnymi myślokształtami?

Jedyną formą ochrony przed negatywnym wpływem myślokształtów jest wyzbycie się własnych, negatywnych myśli i emocji. Powinniśmy zmienić sposób swojego myślenia oraz wyzbyć się negatywnych odczuć względem innych osób i sytuacji. Znając mechanikę działania myślokształtu wiemy, że prędzej, czy później wróci on do nas, niosąc za sobą pakiet negatywnych doświadczeń. Wystrzegajmy się więc złorzeczenia i przeklinania innych osób.

Co w takim razie z myślokształtami pozytywnymi?

Myśli, których intencją jest ochrona, opieka oraz niesienie pomocy innym, zasilone pozytywnymi uczuciami i emocjami, pełnią rolę ochronnej tarczy zaszczepionej w aurze odbiorcy myślokształtu. Takie myślokształty są nośnikiem ciepłej i subtelnej energii, dzięki czemu łatwiej docierają do swojego adresata. Nawet jeżeli taka energia zostanie odbita, przez osoby, które mają zamknięte serce – wracając do swojego twórcy, wzmocni go i wprowadzi do jego życia pozytywną energię.

Tak więc zmieńmy sposób naszego myślenia. Wyzbądźmy się wszelkich negatywnych i destruktywnych emocji oraz uczuć. Nie złorzeczmy i nie przeklinajmy innych. To inwestycja, która będzie wpływać na nasze życie. Pamiętaj: “Życząc innym dobrze – życzysz sobie dobrze. Przeklinając kogoś – przeklinasz sam siebie.”