Kiedy John Dee i Edward Kelley otrzymali nowy, magiczny system od anielskich istot, które zawierały informacje dotyczące anielskiego języka, posiadaliśmy tylko małe próbki tego języka: w tym słynne „48 Anielskich Kluczy” oraz kilka tablic i pieczęci Boskich nazw i Anielskich imion.

Wydaje się, że posiadają one swoją własną, niepowtarzalną gramatykę i składnię, w tym także swój własny alfabet.
Anioły poinformowały magów, że był to język, którym posługiwali się wszyscy Aniołowie, jak również oryginalny język z Edenu – którym Adam nazwał (w sensie okultystycznym) wszystko co istnieje.

21 kwietnia 1583 roku Archanioł Gabriel w przekazie wyjaśnił, że ten język jest bardziej magicznym językiem mocy/władzy, aniżeli ziemskim językiem potocznym. Oczywistym jest, że nie każdy tekst może być przełożony na anielskie litery, ani nie jest on wykorzystywany w mowie potocznej. O czym świadczy „Liber Logaeth” – jest to dosłownie język siły twórczej.

  • Tłumaczenie korzeni/rdzenia/źródłosłów liter alfabetu
    w/g „The Whole Enochian Dictionary”:

A (Un)Korzeń Czasu: zacząć, począwszy; nowy, od nowa, ponownie, wtedy, kiedy, następnie
B (Pe)Korzeń Wyboru: dualizm, wielorakość (wielowymiarowość), wybór (pomiędzy)
C lub K (Veh)Korzeń Przyczynowości: działanie (robienie), przyczyna, tworzenie, z powodu
D (Gal)Korzeń Możliwości (Opcji): możliwe, potencjalne
E (Graph)Korzeń Woli: wola, zamiar, cel, intencja
F (Orth)Korzeń Manifestacji: manifestacja, pokazanie, pojawianie się
G lub J (Ged) Korzeń Negacji: nie, nikt, nic, ani
H (Na-hath)Korzeń Oddechu: oddech, życie
I lub Y (Gon):
– Jako IKorzeń Energii/Aktywacji: agitacja, pobudzanie, energetyzowanie, umożliwienie, zdolność
– Jako YKorzeń Wzrostu: wzrost, rozwój, rośnięcie, więcej, szybciej
L (Ur)Korzeń Prymatu: pierwszy, podstawa, jeden; opatrzność (przezorność, zapobiegliwość)
M (Tal)Korzeń Wiedzy: umysł, wiedza, wiedz (wiem), uważność
N (Drun)Korzeń Wnętrza (Życia wewnętrznego): wewnątrz, wnętrze, osobowość
O (Med)Korzeń Bycia-Stawania się: bycie (byt), stawanie się; istnienie (egzystencja)
P (Mals)Korzeń Założenia (Ustanowienia): przestrzeń, miejsce, umieścić, ustawić; tu, tam, gdzie
Q (Ger)Korzeń Pożądania: pożądanie, miłość
R (Don)Korzeń Ruchu: ruch, posuniecie, emocje, motywacja (motywowanie), zmiana
S (Fam)Korzeń Posiadania: mieć, pozyskiwać, gromadzić; razem
T (Gisa)Korzeń Równowagi: równowaga (balans), sprawiedliwość, dostosowanie, osąd, równowaga
U lub V (Val):
– Jako UKorzeń Światłości: światło, oświecenie
– Jako VKorzeń Ciemności: ciemne, ukryte (dlatego, zatem, nieznane); odbicie
X (Pal)Korzeń Ograniczenia/Spadku: granica (limit), zmniejszenie, niżej, wolniej
Z (Ceph) Korzeń Podziału: podział (dzielenie), oddzielne, inne (niż), część (części) (z)

 

  • Tłumaczenie pojedynczych liter alfabetu w/g „The Whole Enochian Dictionary” (brak literki oznacza brak tłumaczenia pojedynczej litery):

A (Un) – w, z
C lub K (Veh) – stanowić z, aż (do) na, z; o, oh
D (Gal) – trzeci
E (Graph) – CÓRKA ŚWIATŁA
F (Orth) – WIZYTA, ODWIEDŹ NAS
I lub W lub Y (Gon) – JEST; SYN ŚWIATŁA, SOL (SŁOŃCA?) ALBO VENUS
L (Ur) – Z PIERWSZYCH, PIERWSZY, JEDEN, WSZYSTKO JEDNO (JEDNOŚĆ?)
M (Tal) – Z WYJĄTKIEM, („z wyjątkiem, 9” – napisane na zielono co oznacza pochodzenie z obwodu Świętej Tablicy Praktyki „Holy Table of Practice”)
O (Med) – 5, to („Święty Pentagram” – napisane na czerwono co oznacza nowe słowo znalezione w „Liber Loagaeth”)
P (Mals) – 8
Q (Ger) – ALBO, LUB
S (Fam) – CZWARTY, CÓRKA CÓRKI ŚWIATŁA, Servient (obciążony?, a może raczej „servant” – służący) Anioł POWIETRZA Z WODY (AIR OF WATER)
T (Gisa) – to (ono), również
U lub V lub W (Val) – („gwiazda” – napisane na czerwono co oznacza nowe słowo znalezione w „Liber Loagaeth”)
X (Pal) – rozpad, rozłożenie, rozpuszczenie
Z (Ceph) – ONI

 

Cały słownik enochiańskiego – „The Whole Enochian Dictionary” w języku angielskim można znaleźć w linku poniżej:
„The Whole Enochian Dictionary” (Link!)

 

Źródło: gclvx.org
Fragmenty tekstu pochodzą z „The Whole Enochian Dictionary” – „The Angelic Alphabet” by Aaron Leitch

Chcesz więcej ciekawych artykułów? Polub nasz fanpage na Facebooku!

Comments